• WORD LID OF DONATEUR
  • Volg de MCRT blog !

Rijdersinformatie

Deze pagina is voor tekst over de rijders en kan vol komen te staan met belangrijke rijders info voor onze MCRT,

stuur je foto en gegevens via email naar:  info@midlifecrisisracingteam.nl

 

KALENDER 2023

Demo Datum MCRT evenement MCRT / SAM evenement SAM evenement
Training Midlandcircuit Vrijdag 21 april 2023
Hierden 6 mei
Hengelo 2stroke 6 & 7 mei ( startbewijshouders 2023 ) HAMOVE GLD
Ermelo 10 juni
Oss incl Endurance 27/28 mei
Pottenijk Kartcentrum Emmen incl Endurance 17 en 18 juni 2023 , exclusief voor MCRT leden
Raalte luttenberg 1 juli
Zwaagdijk incl Endurance 1/2 juli
Demo Vlagtwedde 26 augustus
Drachten incl Endurance 16/17 september
Oosterwolde (gld) 30 september
Alle data nog onder voorbehoud !

Technische reglementen en eisen

KLIK hier voor technisch reglement

formulier : ontheffing van aansprakelijkheid

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.midlifecrisieracingteam.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.midlifecrisieracingteam.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Midlifecrisisracingteam . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Midlifecrisisracingteam is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Midlifecrisisracingteam.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Midlifecrisisracingteam te mogen claimen of te veronderstellen.

Midlifecrisisracingteam streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.midlifecrisieracingteam.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Midlifecrisisracingteam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.midlifecrisieracingteam.nl op deze pagina.